Tạo bài viết

Tạo nhãn phân biệt nhận xét của Admin và nhận xét của khách

Chào các bạn, theo yêu cầu của một bạn gửi đến Bác Sĩ Windows yêu cầu mình chia sẻ nhãn màu đỏ dưới phần bình luận có chữ "Admin". Cái này giúp người khác có thể phân biệt giữa tác giả bài viết/admin và người thường.

Tạo nhãn phân biệt nhận xét của admin và nhận xét của khách
Tips này khá đơn giản thôi, với vài dòng CSS là có ngay một nhãn Admin rồi :)

Cách 1. Dùng CSS

Thêm CSS bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin> trong Template.
.comments .blog-author a:after {
content: "Admin";
background: #f17a7a;
color: #fff;
padding: 0 10px;
margin: 0 0 0 8px;
font-weight: 400;
border-radius: 4px;
pointer-events: none
}

Cách 2. Dùng Javascript

Thêm đoạn js bên dưới vào trước thẻ </head> hoặc </body> trong template.
<script>
$(function() {
function highlight() {
$('.user.blog-author,.ssyby').closest('.comment-block').css('background', 'linear-gradient(50deg,#ffffff,#f4f4f4)').css('padding', '0');
}
$(document).bind('ready scroll click', highlight);
});
</script>

Chỉ với một đoạn mã CSS ngắn gọn thôi bạn đã dễ dàng tạo được nhãn phân biệt giữa admin và khách rồi đó, thủ thuật này sẽ không làm ảnh hưởng gì đến blog cả và nó cũng giúp phần bình luận của bạn trông "ngầu" hơn đó! Chúc bạn thành công.

Chào các bạn, theo yêu cầu của một bạn gửi đến Bác Sĩ Windows yêu cầu mình chia sẻ nhãn màu đỏ dưới phần bình luận có chữ "Admin". Cái này giúp người khác có thể phân biệt giữa tác giả bài viết/admin và người thường.

Tạo nhãn phân biệt nhận xét của admin và nhận xét của khách
Tips này khá đơn giản thôi, với vài dòng CSS là có ngay một nhãn Admin rồi :)

Cách 1. Dùng CSS

Thêm CSS bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin> trong Template.
.comments .blog-author a:after {
content: "Admin";
background: #f17a7a;
color: #fff;
padding: 0 10px;
margin: 0 0 0 8px;
font-weight: 400;
border-radius: 4px;
pointer-events: none
}

Cách 2. Dùng Javascript

Thêm đoạn js bên dưới vào trước thẻ </head> hoặc </body> trong template.
<script>
$(function() {
function highlight() {
$('.user.blog-author,.ssyby').closest('.comment-block').css('background', 'linear-gradient(50deg,#ffffff,#f4f4f4)').css('padding', '0');
}
$(document).bind('ready scroll click', highlight);
});
</script>

Chỉ với một đoạn mã CSS ngắn gọn thôi bạn đã dễ dàng tạo được nhãn phân biệt giữa admin và khách rồi đó, thủ thuật này sẽ không làm ảnh hưởng gì đến blog cả và nó cũng giúp phần bình luận của bạn trông "ngầu" hơn đó! Chúc bạn thành công.


Tôi thích viết Blog để chia sẻ trãi nghiệm của chính mình. Tôi làm việc về Digital Marketing (SEO, Google Adwords, Facebook) và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với bạn trong tương lai. Cùng chia sẻ kinh nghiệm mình có được