Tạo bài viết

Cách chèn quảng cáo vào bên dưới bài viết đầu tiên ngoài trang chủ cho Blogspot

Việc đặt quảng cáo chắc không còn xa lạ gì với những người làm web hay blogger, một phần kiếm doanh thu để duy trì web, một phần để kiếm thêm thu nhập nếu dư giả.

Có rất nhiều vị trí đặt quảng cáo, đầu trang, giữa trang, hay chân trang, nhưng bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn quảng cáo vào phía bên dưới bài viết đầu tiên ngoài trang chủ, nếu như blog của bạn hiển thị bài viết mới theo dạng danh sách (list). Trông khá thẩm mỹ và khác biệt!

Cách thực hiện

Bước 1. Đăng nhập chỉnh sửa HTML.
Bước 2. Tìm thẻ này và chèn code ở bước 3 vào phía sau nó.
<b:include data='post' name='post'/>
Bước 3. Chèn code quảng cáo:
<b:if cond='data:post.isFirstPost and data:view.isHomepage'>
<!-- Đặt code quảng cáo vào đây -->
</b:if>

Kết quả


Hãy sử dụng thẻ điều kiện để tối ưu hiển thị quảng cáo.

Chúc các bạn thành công.

Việc đặt quảng cáo chắc không còn xa lạ gì với những người làm web hay blogger, một phần kiếm doanh thu để duy trì web, một phần để kiếm thêm thu nhập nếu dư giả.

Có rất nhiều vị trí đặt quảng cáo, đầu trang, giữa trang, hay chân trang, nhưng bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn quảng cáo vào phía bên dưới bài viết đầu tiên ngoài trang chủ, nếu như blog của bạn hiển thị bài viết mới theo dạng danh sách (list). Trông khá thẩm mỹ và khác biệt!

Cách thực hiện

Bước 1. Đăng nhập chỉnh sửa HTML.
Bước 2. Tìm thẻ này và chèn code ở bước 3 vào phía sau nó.
<b:include data='post' name='post'/>
Bước 3. Chèn code quảng cáo:
<b:if cond='data:post.isFirstPost and data:view.isHomepage'>
<!-- Đặt code quảng cáo vào đây -->
</b:if>

Kết quả


Hãy sử dụng thẻ điều kiện để tối ưu hiển thị quảng cáo.

Chúc các bạn thành công.


Tôi thích viết Blog để chia sẻ trãi nghiệm của chính mình. Tôi làm việc về Digital Marketing (SEO, Google Adwords, Facebook) và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với bạn trong tương lai. Cùng chia sẻ kinh nghiệm mình có được