Tạo bài viết

Hướng dẫn tùy biến giao diện Blogger.com bằng Stylish tuyệt đẹp!

Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Bác Sĩ Windows Blog - bacsiwindows.com/blog.
Như đã giới thiệu ở bài viết trước về tiện ích mở rộng Stylish trên trình duyệt web. Thì bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả CSS mà mình viết để chỉnh sửa giao diện trang Blogger.com lại cho đẹp mắt hơn, tiện dụng hơn và đặc biệt là hoàn toàn bằng CSS!

Xem trước [Demo]


Những thay đổi mới

  • Xóa bỏ thanh top menu và một số thứ không cần thiết.
  • Thu gọn thanh menu bên trái thành dạng trượt (slide menu).
  • Mở rộng khung code và khung đăng bài viết.
  • Chỉnh sửa các nút (button) cho đẹp mắt hơn.
  • V..v... đang cập nhật.

Cách thực hiện

Bước 1. Cài đặt Extension Stylish (xem tại đây). Nếu cài đặt rồi thì bỏ qua bước này.
Bước 2. Click chuột vào biểu tượng Stylish kế bên thanh địa chỉ, tiếp tục click vào nút 3 dấu chấm, chọn Create New Style
Bước 3. Dán toàn bộ CSS bên dưới vào khung code hiện ra.
/* CSS by bacsiwindows.com */
header.gb_Ta,
header.gb_Sa,
.K3JSBVB-i-p {
display: none
}

#blogger-app {
background: #fff
}

.rb .K3JSBVB-i-m {
padding-top: 0
}

.K3JSBVB-lb-f,
.K3JSBVB-i-C .blogg-tab-separator,
button.blogg-menu-button .blogg-disclosureindicator {
display: none
}

.K3JSBVB-lb-e {
top: 25px
}

.K3JSBVB-lb-l,
.K3JSBVB-lb-e {
right: 18px
}

.K3JSBVB-j-a {
bottom: -38px
}

.CodeMirror {
border: 1px solid #ededed
}

.editor .composeBox {
max-width: 100%
}

#postingComposeBox {
width: 95%
}

.K3JSBVB-kb-l {
left: 70px;
right: 10px
}

.K3JSBVB-kb-e {
left: 70px;
right: 10px;
top: 40px!important
}

.rb .K3JSBVB-i-C {
background: #fff
}

.blogg-tab .K3JSBVB-r-e {
float: right;
font-size: 20px;
width: 36px;
height: 35px;
text-align: center;
border-radius: 100px;
background: #ccc;
line-height: 36px
}

.blogg-tab.selected .K3JSBVB-r-e {
background: #7577a9;
color: white
}

.K3JSBVB-r-f {
padding: 0 0 0 15px;
transition: .5s
}

.rb .K3JSBVB-i-B {
left: -14%;
z-index: 99999;
transition: .5s
}

.rb .K3JSBVB-i-B:hover {
left: 0;
box-shadow: 0 0 50px rgba(0, 0, 0, .15)
}

.rb .K3JSBVB-i-B:hover .K3JSBVB-r-f {
padding: 0
}

.blogg-menu-popup {
z-index: 99999999999999;
box-shadow: 0 0 50px rgba(0, 0, 0, .15)
}

::-webkit-scrollbar {
width: 5px
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
background: #ccc
}

::-webkit-scrollbar-thumb:active {
background: #888
}

.K3JSBVB-i-m {
padding-left: 75px
}

.blogg-tab .K3JSBVB-A-c {
padding: 10px 18px
}

.K3JSBVB-i-j button .blogg-menu-button-content,
.K3JSBVB-i-n,
.blogg-menu-button-content .K3JSBVB-i-n {
width: 100%!important;
max-width: 100%!important;
text-transform: capitalize
}

.blogg-menu-popup .popupContent {
border: 0
}

.K3JSBVB-i-j button {
background: transparent!important;
text-transform: none!important;
color: #444!important;
font: 500 16px Roboto!important
}

button.blogg-button,
button.blogg-button:hover,
button.blogg-button.selected,
button.blogg-button.selected:hover,
button.blogg-button:active {
border: 0;
outline: 0;
box-shadow: none;
border-radius: 0;
background: #f2f3f5;
font-size: 12px;
color: #666;
text-transform: uppercase;
font-family: Roboto, sans-serif
}

.K3JSBVB-kb-j {
position: fixed;
top: 0;
right: 0;
z-index: 999;
font-weight: bold
}
/* CSS by bacsiwindows.com */
Bước 4. Bấm vào nút Specify, chọn URLs on the domain, điền vào blogger.com rồi bấm Add.
Cuối cùng đặt tên và bấm Save là xong!

Tổng kết

Đây là phiên bản đầu tiên do vậy nên có thể chưa hoàn thiện 100%, mình sẽ thường xuyên cập nhật các style mới nhất tại bài viết này, hãy lưu bài viết hoặc chia sẻ để được cập nhật bài viết mới nhất nhé! Chúc bạn thành công.

Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Bác Sĩ Windows Blog - bacsiwindows.com/blog.
Như đã giới thiệu ở bài viết trước về tiện ích mở rộng Stylish trên trình duyệt web. Thì bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả CSS mà mình viết để chỉnh sửa giao diện trang Blogger.com lại cho đẹp mắt hơn, tiện dụng hơn và đặc biệt là hoàn toàn bằng CSS!

Xem trước [Demo]


Những thay đổi mới

  • Xóa bỏ thanh top menu và một số thứ không cần thiết.
  • Thu gọn thanh menu bên trái thành dạng trượt (slide menu).
  • Mở rộng khung code và khung đăng bài viết.
  • Chỉnh sửa các nút (button) cho đẹp mắt hơn.
  • V..v... đang cập nhật.

Cách thực hiện

Bước 1. Cài đặt Extension Stylish (xem tại đây). Nếu cài đặt rồi thì bỏ qua bước này.
Bước 2. Click chuột vào biểu tượng Stylish kế bên thanh địa chỉ, tiếp tục click vào nút 3 dấu chấm, chọn Create New Style
Bước 3. Dán toàn bộ CSS bên dưới vào khung code hiện ra.
/* CSS by bacsiwindows.com */
header.gb_Ta,
header.gb_Sa,
.K3JSBVB-i-p {
display: none
}

#blogger-app {
background: #fff
}

.rb .K3JSBVB-i-m {
padding-top: 0
}

.K3JSBVB-lb-f,
.K3JSBVB-i-C .blogg-tab-separator,
button.blogg-menu-button .blogg-disclosureindicator {
display: none
}

.K3JSBVB-lb-e {
top: 25px
}

.K3JSBVB-lb-l,
.K3JSBVB-lb-e {
right: 18px
}

.K3JSBVB-j-a {
bottom: -38px
}

.CodeMirror {
border: 1px solid #ededed
}

.editor .composeBox {
max-width: 100%
}

#postingComposeBox {
width: 95%
}

.K3JSBVB-kb-l {
left: 70px;
right: 10px
}

.K3JSBVB-kb-e {
left: 70px;
right: 10px;
top: 40px!important
}

.rb .K3JSBVB-i-C {
background: #fff
}

.blogg-tab .K3JSBVB-r-e {
float: right;
font-size: 20px;
width: 36px;
height: 35px;
text-align: center;
border-radius: 100px;
background: #ccc;
line-height: 36px
}

.blogg-tab.selected .K3JSBVB-r-e {
background: #7577a9;
color: white
}

.K3JSBVB-r-f {
padding: 0 0 0 15px;
transition: .5s
}

.rb .K3JSBVB-i-B {
left: -14%;
z-index: 99999;
transition: .5s
}

.rb .K3JSBVB-i-B:hover {
left: 0;
box-shadow: 0 0 50px rgba(0, 0, 0, .15)
}

.rb .K3JSBVB-i-B:hover .K3JSBVB-r-f {
padding: 0
}

.blogg-menu-popup {
z-index: 99999999999999;
box-shadow: 0 0 50px rgba(0, 0, 0, .15)
}

::-webkit-scrollbar {
width: 5px
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
background: #ccc
}

::-webkit-scrollbar-thumb:active {
background: #888
}

.K3JSBVB-i-m {
padding-left: 75px
}

.blogg-tab .K3JSBVB-A-c {
padding: 10px 18px
}

.K3JSBVB-i-j button .blogg-menu-button-content,
.K3JSBVB-i-n,
.blogg-menu-button-content .K3JSBVB-i-n {
width: 100%!important;
max-width: 100%!important;
text-transform: capitalize
}

.blogg-menu-popup .popupContent {
border: 0
}

.K3JSBVB-i-j button {
background: transparent!important;
text-transform: none!important;
color: #444!important;
font: 500 16px Roboto!important
}

button.blogg-button,
button.blogg-button:hover,
button.blogg-button.selected,
button.blogg-button.selected:hover,
button.blogg-button:active {
border: 0;
outline: 0;
box-shadow: none;
border-radius: 0;
background: #f2f3f5;
font-size: 12px;
color: #666;
text-transform: uppercase;
font-family: Roboto, sans-serif
}

.K3JSBVB-kb-j {
position: fixed;
top: 0;
right: 0;
z-index: 999;
font-weight: bold
}
/* CSS by bacsiwindows.com */
Bước 4. Bấm vào nút Specify, chọn URLs on the domain, điền vào blogger.com rồi bấm Add.
Cuối cùng đặt tên và bấm Save là xong!

Tổng kết

Đây là phiên bản đầu tiên do vậy nên có thể chưa hoàn thiện 100%, mình sẽ thường xuyên cập nhật các style mới nhất tại bài viết này, hãy lưu bài viết hoặc chia sẻ để được cập nhật bài viết mới nhất nhé! Chúc bạn thành công.


Tôi thích viết Blog để chia sẻ trãi nghiệm của chính mình. Tôi làm việc về Digital Marketing (SEO, Google Adwords, Facebook) và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với bạn trong tương lai. Cùng chia sẻ kinh nghiệm mình có được