Tạo bài viết

Toilaquantri.com chính thức tiếp quản BacsiWindows

Lời chào đến các độc giả của Bacsiwindows!

Toilaquantri.com thành lập năm 2014 chia sẻ về kiến thức Marketing - Kinh doanh do vậy mà đang giới hạn về các thủ thuật cho Blogger/Blogspot.


Cùng với việc đó! Do hạn chế về thời gian và công việc nên Admin Trường Nguyễn không thể tiếp tục phát triển Blog BSW nữa sẽ được mình (Admin: Toilaquantri.com) sẽ chính thức tiếp quản và phát triển BSW.

↪ Do vậy với việc tiếp quản BacsiWindows trong thời gian tới. Mình sẽ phát triển theo hướng các thủ thuật Blogger, Wordpress, Thủ thuật Windows và các thủ thuật Internet!

Hy vọng các đọc giả của BSW sẽ tiếp tục ủng hộ!

Lời chào đến các độc giả của Bacsiwindows!

Toilaquantri.com thành lập năm 2014 chia sẻ về kiến thức Marketing - Kinh doanh do vậy mà đang giới hạn về các thủ thuật cho Blogger/Blogspot.


Cùng với việc đó! Do hạn chế về thời gian và công việc nên Admin Trường Nguyễn không thể tiếp tục phát triển Blog BSW nữa sẽ được mình (Admin: Toilaquantri.com) sẽ chính thức tiếp quản và phát triển BSW.

↪ Do vậy với việc tiếp quản BacsiWindows trong thời gian tới. Mình sẽ phát triển theo hướng các thủ thuật Blogger, Wordpress, Thủ thuật Windows và các thủ thuật Internet!

Hy vọng các đọc giả của BSW sẽ tiếp tục ủng hộ!


Tôi thích viết Blog để chia sẻ trãi nghiệm của chính mình. Tôi làm việc về Digital Marketing (SEO, Google Adwords, Facebook) và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với bạn trong tương lai. Cùng chia sẻ kinh nghiệm mình có được