Tạo bài viết

Một số cách vô hiệu hóa và tùy biến khi click chuột phải trên Blogspot

Chào các bạn, tiếp theo những bài viết về cách chống copy, vô hiệu hóa chuột phải hay bảo vệ bản quyền template Blogspot. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn javascript nhỏ dùng để vô hiệu hóa chuột phải và áp dụng một số hiệu ứng nhất định bằng CSS đi kèm. Để rõ hơn thì cùng xem bài viết và cách thực hiện bên dưới nhé.

Gợi ý liên quan

Cách thực hiện

Chèn đoạn javascript này vào ngay phía sau thẻ <body> trong template và lưu lại.
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(document).bind("contextmenu", function(event) {
event.preventDefault();
document.getElementsByTagName("body").style.filter = "blur(5px)";
});
//]]></script>

Tùy biến

Đoạn bên trên là khi bạn nhấn chuột phải, toàn bộ phần nội dung nằm trong cặp thẻ <body> ... </body> sẽ bị mờ (blur) đi 5 lần (như ảnh bên dưới).
Bạn có thể tùy biến bằng cách sửa filter = blur(5px) thành bất kì thuộc tính CSS nào mà bạn muốn, ví dụ:
document.getElementsByTagName("body").style.display = "none"; // ẩn luôn phần body
document.getElementsByTagName("body").style.filter = "brightness(50%)"; // giảm độ sáng của phần body xuống còn 50%
document.getElementsByTagName("body").style.background = "red"; // thay đổi màu nền thành màu đỏ

Lưu ý: Trong template phải có thư viện jquery.

Chúc các bạn thành công.

Chào các bạn, tiếp theo những bài viết về cách chống copy, vô hiệu hóa chuột phải hay bảo vệ bản quyền template Blogspot. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn javascript nhỏ dùng để vô hiệu hóa chuột phải và áp dụng một số hiệu ứng nhất định bằng CSS đi kèm. Để rõ hơn thì cùng xem bài viết và cách thực hiện bên dưới nhé.

Gợi ý liên quan

Cách thực hiện

Chèn đoạn javascript này vào ngay phía sau thẻ <body> trong template và lưu lại.
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(document).bind("contextmenu", function(event) {
event.preventDefault();
document.getElementsByTagName("body").style.filter = "blur(5px)";
});
//]]></script>

Tùy biến

Đoạn bên trên là khi bạn nhấn chuột phải, toàn bộ phần nội dung nằm trong cặp thẻ <body> ... </body> sẽ bị mờ (blur) đi 5 lần (như ảnh bên dưới).
Bạn có thể tùy biến bằng cách sửa filter = blur(5px) thành bất kì thuộc tính CSS nào mà bạn muốn, ví dụ:
document.getElementsByTagName("body").style.display = "none"; // ẩn luôn phần body
document.getElementsByTagName("body").style.filter = "brightness(50%)"; // giảm độ sáng của phần body xuống còn 50%
document.getElementsByTagName("body").style.background = "red"; // thay đổi màu nền thành màu đỏ

Lưu ý: Trong template phải có thư viện jquery.

Chúc các bạn thành công.


Tôi thích viết Blog để chia sẻ trãi nghiệm của chính mình. Tôi làm việc về Digital Marketing (SEO, Google Adwords, Facebook) và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với bạn trong tương lai. Cùng chia sẻ kinh nghiệm mình có được